Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Zarzycki

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0124/06

Numer uprawnień:

156/DOŚ/05 - projektowe 61/DOŚ/07 - wykonawcze

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Jestem właścicielem biura projektowego inżynierskiego i architektonicznego. Projektowanie i nadzorowanie.

ZARZYCKI KONSTRUKCJE BUDOWLANE.

Zajmuję się kompleksową obsługą całego procesu inwestycyjnego od koncepcji projektowej po odbiór końcowy obiektu. Biuro projektów zajmie się przygotowaniem szczegółowej dokumentacji projektowej BIM 3D wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami w zakresie zgromadzenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę. W ofercie znajdą Państwo koordynację działań specjalistów z poszczególnych branż na budowie w BIM 3D, Używam nowoczesnych programów BIM 3d do projektowania. Allplan Tekla, Dlubal, Archicad, Revit, Autocad

szczegóły:

www.zarzycki-konstrukcje.pl

www.zarzycki-architektura.pl

Rafał Zarzycki

mgr inż. Rafał Zarzycki

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0124/06

Numer uprawnień:

156/DOŚ/05 - projektowe 61/DOŚ/07 - wykonawcze

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Jestem właścicielem biura projektowego inżynierskiego i architektonicznego. Projektowanie i nadzorowanie.

ZARZYCKI KONSTRUKCJE BUDOWLANE.

Zajmuję się kompleksową obsługą całego procesu inwestycyjnego od koncepcji projektowej po odbiór końcowy obiektu. Biuro projektów zajmie się przygotowaniem szczegółowej dokumentacji projektowej BIM 3D wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami w zakresie zgromadzenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę. W ofercie znajdą Państwo koordynację działań specjalistów z poszczególnych branż na budowie w BIM 3D, Używam nowoczesnych programów BIM 3d do projektowania. Allplan Tekla, Dlubal, Archicad, Revit, Autocad

szczegóły:

www.zarzycki-konstrukcje.pl

www.zarzycki-architektura.pl

Rafał Zarzycki