Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Królikowski

Branża główna: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ.IE/0704/04

Numer uprawnień:

170/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Od 20 lat prowadzę firmę zajmującą się prowadzeniem budów i sprawowaniem nadzorów inwestorskich z branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Rafał Królikowski

mgr inż. Rafał Królikowski

Branża główna: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ.IE/0704/04

Numer uprawnień:

170/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Od 20 lat prowadzę firmę zajmującą się prowadzeniem budów i sprawowaniem nadzorów inwestorskich z branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Rafał Królikowski