Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Rafał Andrzejczak

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2477/01

Numer uprawnień:

25/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Rafał Andrzejczak

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2477/01

Numer uprawnień:

25/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania