Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Radosław Dróżdż

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0439/10

Numer uprawnień:

276/02/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Radosław Dróżdż

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0439/10

Numer uprawnień:

276/02/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania