Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr Dubaniowski

Rzeczoznawca
Branża główna: kolejowa
Branża dodatkowa: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0159/07

Numer uprawnień:

174/88/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Ekspert w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego, rzeczoznawca budowlany PIIB w specjalności kolejowej, posiadacz tytułu Inżyniera Europejskiego w specjalności kolejowej.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu interdyscyplinarnymi zespołami zarządzającymi wielobranżowymi kolejowymi projektami inwestycyjnymi dużej wartości, współfinansowanymi ze środków UE.
Posiada praktyczną znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC, pzp, pb. Sprawnie zarządza zmianą i ryzykiem w projektach inwestycyjnych.

mgr inż. Piotr Dubaniowski

Rzeczoznawca
Branża główna: kolejowa
Branża dodatkowa: mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BK/0159/07

Numer uprawnień:

174/88/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Ekspert w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego, rzeczoznawca budowlany PIIB w specjalności kolejowej, posiadacz tytułu Inżyniera Europejskiego w specjalności kolejowej.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu interdyscyplinarnymi zespołami zarządzającymi wielobranżowymi kolejowymi projektami inwestycyjnymi dużej wartości, współfinansowanymi ze środków UE.
Posiada praktyczną znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC, pzp, pb. Sprawnie zarządza zmianą i ryzykiem w projektach inwestycyjnych.