Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Paweł Latko

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/2824/01

Numer uprawnień:

63/89/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

doświadczenie w realizacjach prowadzonych w języku francuskim i niemieckim, a także czeskim i słowackim.

mgr inż. Paweł Latko

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/2824/01

Numer uprawnień:

63/89/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

doświadczenie w realizacjach prowadzonych w języku francuskim i niemieckim, a także czeskim i słowackim.