Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marek Tomkowicz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0142/03

Numer uprawnień:

84/02/DUW, 83/DOŚ/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

W 2001 roku ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane. W mojej pierwszej pracy zetknąłem się z konstrukcjami stalowymi i to w nich po dziś dzień jestem specjalistą.

W 2006 roku wyjechałem do Szkocji do pracy w biurze projektowym, gdzie nabyłem zupełnie inne doświadczenie, tym razem to były konstrukcje żelbetowe, kubaturowe.

Od roku 2008 prowadzę własną firmę MET Inżynieria Budowlana, w której razem z moim zespołem projektujemy konstrukcje budowlane głównie w Szkocji. projektujemy także w Niemczech i Polsce. Doświadczenie Szkockie pozwala nam na projektowanie w BIM i w tamtejszym workflow.

Patrzę z optymizmem w przyszłość z chęcią kreowania otaczającej nas rzeczywistości.

mgr inż. Marek Tomkowicz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0142/03

Numer uprawnień:

84/02/DUW, 83/DOŚ/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

W 2001 roku ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane. W mojej pierwszej pracy zetknąłem się z konstrukcjami stalowymi i to w nich po dziś dzień jestem specjalistą.

W 2006 roku wyjechałem do Szkocji do pracy w biurze projektowym, gdzie nabyłem zupełnie inne doświadczenie, tym razem to były konstrukcje żelbetowe, kubaturowe.

Od roku 2008 prowadzę własną firmę MET Inżynieria Budowlana, w której razem z moim zespołem projektujemy konstrukcje budowlane głównie w Szkocji. projektujemy także w Niemczech i Polsce. Doświadczenie Szkockie pozwala nam na projektowanie w BIM i w tamtejszym workflow.

Patrzę z optymizmem w przyszłość z chęcią kreowania otaczającej nas rzeczywistości.