Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Marcin Rafał Jaremkiewicz

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0304/10

Numer uprawnień:

96/DOŚ/10, 19/DOŚ/11, DOŚ/0139/WOS/21

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

www.nadzorinwestorski.com pl - zakładka | O MNIE :)