Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Maciej Zawada

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0149/08

Numer uprawnień:

187/DOŚ/07, 257/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projekty konstrukcji stalowych i żelbetowych, przemysłowe, komercyjne i deweloperskie. Projekty budowlane w budownictwie ogólnym. Opinie i ekspertyzy budowlane, nadzory budowlane, kierowanie robotami budowlanymi.

mgr inż. Maciej Zawada

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0149/08

Numer uprawnień:

187/DOŚ/07, 257/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projekty konstrukcji stalowych i żelbetowych, przemysłowe, komercyjne i deweloperskie. Projekty budowlane w budownictwie ogólnym. Opinie i ekspertyzy budowlane, nadzory budowlane, kierowanie robotami budowlanymi.