Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Krzysztof Ałykow

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/BO/0144/01

Numer uprawnień:

176/01/DUW, 564/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 24.X.2017r

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010

Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Wrocław Polska.

Członek stowarzyszenia the Italian Association of Composites Materials, Venecia Italy.

Członek stowarzyszenia International Masonry Society, Shermanbury United Kingdom.

Ambasador wydawnictwa Bentham Open na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji EuCuComm

mgr inż. Krzysztof Ałykow

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOS/BO/0144/01

Numer uprawnień:

176/01/DUW, 564/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 24.X.2017r

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 407/SP/2010

Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Wrocław Polska.

Członek stowarzyszenia the Italian Association of Composites Materials, Venecia Italy.

Członek stowarzyszenia International Masonry Society, Shermanbury United Kingdom.

Ambasador wydawnictwa Bentham Open na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji EuCuComm