Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Janusz Cholawo

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0502/01

Numer uprawnień:

38/85/UW, 542/87/UW, RZE/X/0023/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Dodatkowe uprawnienia : Rzeczoznawca Majątkowy (Upr. MGPiB nr 830)

mgr inż. Janusz Cholawo

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0502/01

Numer uprawnień:

38/85/UW, 542/87/UW, RZE/X/0023/13

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Dodatkowe uprawnienia : Rzeczoznawca Majątkowy (Upr. MGPiB nr 830)