Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jacek Paśko

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0347/05

Numer uprawnień:

114/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Od 2005 roku nadzoruję budowy obiektów budowlanych, jednak moja działalność w branży budowlanej trwa już ponad 30 lat. Praca na każdym szczeblu w hierarchii budowy pozwala mi szerzej spojrzeć na proces inwestycyjny. Nadzorowałem unikatową i jednocześnie skomplikowaną pod względem architektoniczno-budowlanym inwestycję OVO/Hilton - luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu, samodzielnych apartamentów, pomieszczeń biurowych, gastronomicznych i usługowych. Uczestniczyłem w budowie lub rozbudowie znanych centrów handlowych - Pasaż Grunwaldzki, Magnolia Park i Wroclavia. Jestem członkiem Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu.

mgr inż. Jacek Paśko

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0347/05

Numer uprawnień:

114/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Od 2005 roku nadzoruję budowy obiektów budowlanych, jednak moja działalność w branży budowlanej trwa już ponad 30 lat. Praca na każdym szczeblu w hierarchii budowy pozwala mi szerzej spojrzeć na proces inwestycyjny. Nadzorowałem unikatową i jednocześnie skomplikowaną pod względem architektoniczno-budowlanym inwestycję OVO/Hilton - luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu, samodzielnych apartamentów, pomieszczeń biurowych, gastronomicznych i usługowych. Uczestniczyłem w budowie lub rozbudowie znanych centrów handlowych - Pasaż Grunwaldzki, Magnolia Park i Wroclavia. Jestem członkiem Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu.