Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jacek Jaskuła

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: hydrotechniczna, wyburzeniowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0354/10

Numer uprawnień:

28/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Pragniemy przedłożyć Państwu ofertę współpracy w świadczeniu następujących usług :

– pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach budowlanych

– pełnienie funkcji kierownika budowy i robót przy realizacji inwestycji budowlanych

– nadzór i zarządzenie obiektami budowlanymi

– przeglądy budowlane roczne i pięcio letnie ( RÓWNIEŻ PLACE ZABAW )

– założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego

– doradztwo techniczne

mgr inż. Jacek Jaskuła

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: hydrotechniczna, wyburzeniowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0354/10

Numer uprawnień:

28/DOŚ/10

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Pragniemy przedłożyć Państwu ofertę współpracy w świadczeniu następujących usług :

– pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach budowlanych

– pełnienie funkcji kierownika budowy i robót przy realizacji inwestycji budowlanych

– nadzór i zarządzenie obiektami budowlanymi

– przeglądy budowlane roczne i pięcio letnie ( RÓWNIEŻ PLACE ZABAW )

– założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego

– doradztwo techniczne