Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Henryk Słabicki

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0235/05

Numer uprawnień:

119/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

rzeczoznawca budowlany
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Henryk Słabicki

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0235/05

Numer uprawnień:

119/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

rzeczoznawca budowlany
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych