Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Daniel Zienkiewicz

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: hydrotechniczna, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0084/05

Numer uprawnień:

131/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Branża konstrukcyjno-budowlana wyburzeniowa, drogowa, mostowa,

mgr inż. Daniel Zienkiewicz

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: hydrotechniczna, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0084/05

Numer uprawnień:

131/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Branża konstrukcyjno-budowlana wyburzeniowa, drogowa, mostowa,