Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Daniel Simm

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0141/07

Numer uprawnień:

193/DOŚ/06

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Witam,

prowadzę Biuro Inżynierskie, którego celem jest zapewnienie Klientom profesjonalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji oraz późniejsze utrzymanie jej w należytym stanie technicznym.

Zapewniam:
- przygotowanie inwestycji;
- wybór Generalnego Wykonawcy;
- nadzór w osobie Kierownika Budowy;
- nadzór inwestorski jako grupa Inspektorów branżowych;
- okresowe kontrole techniczne obiektów;

Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi jak i wiodącymi firmami branży budowlanej, bankowej, energetycznej, logistycznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego i agendami rządowymi.

Zapraszam do współpracy.

mgr inż. Daniel Simm

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0141/07

Numer uprawnień:

193/DOŚ/06

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Witam,

prowadzę Biuro Inżynierskie, którego celem jest zapewnienie Klientom profesjonalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji oraz późniejsze utrzymanie jej w należytym stanie technicznym.

Zapewniam:
- przygotowanie inwestycji;
- wybór Generalnego Wykonawcy;
- nadzór w osobie Kierownika Budowy;
- nadzór inwestorski jako grupa Inspektorów branżowych;
- okresowe kontrole techniczne obiektów;

Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi jak i wiodącymi firmami branży budowlanej, bankowej, energetycznej, logistycznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego i agendami rządowymi.

Zapraszam do współpracy.