Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Czesław Oniszczuk

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1336/01

Numer uprawnień:

113/93/Lw

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

mgr inż. Czesław Oniszczuk

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1336/01

Numer uprawnień:

113/93/Lw

Rodzaj uprawnień:

do kierowania