Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. ANDRZEJ DANILECKI

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0607/01

Numer uprawnień:

2515/93; 220/DOŚ/05

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie odwodnień terenów i budowli komunikacyjnych. Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych. Nadzory, oceny techniczne.

mgr inż. ANDRZEJ DANILECKI

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0607/01

Numer uprawnień:

2515/93; 220/DOŚ/05

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie odwodnień terenów i budowli komunikacyjnych. Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych. Nadzory, oceny techniczne.