Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Andrzej Biedroń

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5540/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Prowadzenie w pełnym zakresie procesu inwestycyjnego w formie : zastępstwa inwestycyjnego, nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu. Zakres świadczonych usług : opiniowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenia wyboru wykonawcy robót, prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, zarządzanie kontraktem i prowadzenie procesu inwestycyjnego, egzekwowanie ustaleń i uzgodnień, kontrola rozliczeń i budżetu, przeprowadzenie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, prowadzenie inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi.

mgr inż. Andrzej Biedroń

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5540/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Prowadzenie w pełnym zakresie procesu inwestycyjnego w formie : zastępstwa inwestycyjnego, nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu. Zakres świadczonych usług : opiniowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenia wyboru wykonawcy robót, prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, zarządzanie kontraktem i prowadzenie procesu inwestycyjnego, egzekwowanie ustaleń i uzgodnień, kontrola rozliczeń i budżetu, przeprowadzenie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, prowadzenie inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi.