Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Adam Zawadzki

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0224/08

Numer uprawnień:

312/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Doświadczenie w prowadzeniu kontraktów w środowisku międzynarodowym (głównie język francuski)

mgr inż. Adam Zawadzki

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0224/08

Numer uprawnień:

312/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Doświadczenie w prowadzeniu kontraktów w środowisku międzynarodowym (głównie język francuski)