Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Stanisław Owarzany

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/3942/01

Numer uprawnień:

109/70, 447/74/Wm, 12/2002/RZ

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

inż. Stanisław Owarzany

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/3942/01

Numer uprawnień:

109/70, 447/74/Wm, 12/2002/RZ

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania