Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. RADOSŁAW BERLIŃSKI

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1002/04

Numer uprawnień:

929/82

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

RZECZOZNAWCA - BIEGŁY SĄDOWY od 1984 w zakresie budownictwa ogólnego, rozliczania robót i budów, kosztorysowania i zarządzania nieruchomościami.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI nr licencji 901.

inż. RADOSŁAW BERLIŃSKI

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/1002/04

Numer uprawnień:

929/82

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

RZECZOZNAWCA - BIEGŁY SĄDOWY od 1984 w zakresie budownictwa ogólnego, rozliczania robót i budów, kosztorysowania i zarządzania nieruchomościami.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI nr licencji 901.