Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Marek Krzysztof Syguła

Branża główna: mostowa
Branża dodatkowa: drogowa, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0063/01

Numer uprawnień:

324/DOŚ/09, 2599/94, 1315/84

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie tylko w zakresie moich uprawnień wykonawczych

inż. Marek Krzysztof Syguła

Branża główna: mostowa
Branża dodatkowa: drogowa, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0063/01

Numer uprawnień:

324/DOŚ/09, 2599/94, 1315/84

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie tylko w zakresie moich uprawnień wykonawczych