Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Jerzy Szprych

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0251/07

Numer uprawnień:

265/Ww/72, UAN.VI-7342/6/3/50/91

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

inż. Jerzy Szprych

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0251/07

Numer uprawnień:

265/Ww/72, UAN.VI-7342/6/3/50/91

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania