Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Ewa Urbaniak

Branża główna: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BT/0536/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

inż. Ewa Urbaniak

Branża główna: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BT/0536/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania