Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Tomasz Łakomy

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: mostowa, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0297/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Kompleksowa diagnostyka konstrukcji budowlanych, ekspertyzy, opinie, projekty, szkolenia, doradztwo techniczne.

dr inż. Tomasz Łakomy

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: mostowa, drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0297/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Kompleksowa diagnostyka konstrukcji budowlanych, ekspertyzy, opinie, projekty, szkolenia, doradztwo techniczne.