Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Radosław Tatko

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0121/05

Numer uprawnień:

130/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projekty konstrukcji budowlanych

Nadzory budowlane

Opinie techniczne i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Przeglądy obiektów budowlanych

Opinie mykologiczne

dr inż. Radosław Tatko

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0121/05

Numer uprawnień:

130/DOŚ/04

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projekty konstrukcji budowlanych

Nadzory budowlane

Opinie techniczne i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych

Przeglądy obiektów budowlanych

Opinie mykologiczne