Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0499/07

Numer uprawnień:

67/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19


Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 93/2011


Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809


Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07


Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672


dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0499/07

Numer uprawnień:

67/DOŚ/07

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19


Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 93/2011


Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809


Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07


Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672