Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Maciej Minch

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: mostowa

Numer członkowski:

DOS/BO/4005/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

dr inż. Maciej Minch

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: mostowa

Numer członkowski:

DOS/BO/4005/01

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania