Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Andrzej Czemplik

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5702/01

Numer uprawnień:

327/92/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie adiunkt na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Absolwent Szkoły Biznesu CCSU (Central Connecticut State University & PWr). Autor/współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu budownictwa. Autor / współautor ponad 60 opinii eksperckich z zakresu budownictwa. Kierownik budowy kilku wielkich budów, inspektor nadzoru inwestorskiego kilkunastu wielkich obiektów handlowych i przemysłowych. Członek Sekcji Inżynierii Procesów Budowlanych przy KILiW Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie posadzek i podłóg przemysłowych. Redaktor naczelny kwartalnika Nowoczesne Hale.

dr inż. Andrzej Czemplik

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5702/01

Numer uprawnień:

327/92/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie adiunkt na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Absolwent Szkoły Biznesu CCSU (Central Connecticut State University & PWr). Autor/współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu budownictwa. Autor / współautor ponad 60 opinii eksperckich z zakresu budownictwa. Kierownik budowy kilku wielkich budów, inspektor nadzoru inwestorskiego kilkunastu wielkich obiektów handlowych i przemysłowych. Członek Sekcji Inżynierii Procesów Budowlanych przy KILiW Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie posadzek i podłóg przemysłowych. Redaktor naczelny kwartalnika Nowoczesne Hale.